Psalm 68:1 German: Textbibel (1899) Dem Musikmeister. Hoe hoog die mens se trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan voor God se alvermoë. Soos rook wegwaai, so dryf U hulle weg;soos was in vu 'n Lied. Jou God het jou sterkte gebied: betoon U sterk, o God, wat vir ons gewerk het! A song. Psalm 68 die boodskap vers vir vers is grotendeels 'n psalm van lofprysing tot God. Die HEER sal opstaan tot die stryd; Hy sal sy haters, ver en wyd, laat wegvlug voor sy oë. Die Here het die woord laat hoor — die vroue wat die goeie tyding gebring het, was 'n groot skare: Die konings van die leërskare vlug, hulle vlug; en. Psalm 16 – The Benefits of a Life-Commitment to God. 'n Psalm. Es stehe Gott auf, daß seine Feinde zerstreut werden, und die ihn hassen, vor ihm fliehen. Dit is 'n weergawe wat sal maak dat alle mense die grootsheid van sy krag waardeer, asook dat trots en roemryke mans hulle sal buig. U skare het daarin gewoon; U het dit in u goedheid berei vir die ellendige, o God! Psalm 68:16 “Why leap ye, ye high hills? Dag ná dag dra Hy ons; God is ons heil! #Ps. Vir die musiekleier: Van Jeduʹtun. Vir die koorleier. Gee sterkte aan God! Waarom kyk julle afgunstig, o berge met toppe, na, die berg wat God begeer het vir sy woning? Psalm 68 vers 1. 5 They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men. Terwyl die manskappe nog tussen die saalsakke gelê en rus het. Hy het die volke verstrooi wat lus het in oorloë. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Even here the topics of praise are varied, including prayer being answered (verse 2), sins being forgiven (verse … Continue reading "Commentary on Psalm 65:[1-8] 9-13" Dié God van volle saligheid versterk ons in die dag van stryd en dra ons deur die lewe. Hy ken die ellende van die lewe: hy weet daar 's vyande wat God se volk bedreig, die dood maak sy slagoffers, wese en weduwees bly eensaam agter.. Nogtans sing hy 'n uitbundige loflied. (Sela) ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 68:19 Arabic: Smith & Van Dyke مبارك الرب يوما فيوما. God staan op, sy vyande raak verstrooid, en sy haters vlug voor sy aangesig weg! Die HEER sal opstaan tot die stryd; Hy sal sy haters, ver en wyd, laat wegvlug voor sy oë. 'n Lied. Psalms 68:19 - U het opgeklim na die hoogte, U het gevangenes weggevoer, U het geskenke geneem onder die mense; ja, ook wederstrewiges om daar te woon, o HERE God! God sal die kop van sy vyande verbrysel, die harige skedel van hom wat in sy sondeskuld rondwandel. Psalm 71 is the prayer of an elderly man threatened by his enemies (verses 9, 18). Van Dawid. Koninkryke van die aarde, sing tot eer van God; psalmsing tot eer van die Here! ’n Lied. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. In Psalm 68 David calls on God to deal with His enemies and for the righteous to rejoice in His triumph.The first half of the psalm (to verse 18) reviews God's historic acts on behalf of the Israelites, progressing from the wilderness of Sinai to the conquest of the Promised Land. 73 Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. ’n Psalm. PSALMS 68:2 God staan op, sy vyande raak verstrooid, en sy haters vlug voor sy aangesig weg! Psalm 68 Part 2. Psalm 68 vers 1. 20 He that is our God is the God of salvation; and unto GOD the Lord belong the issues from death. Gebruik met toestemming. was die vroue tuis al besig om die buit te verdeel: beeldjies van duiwe waarvan die vlerke oorgetrek is met silwer. die tong van jou honde van die vyande sy deel. Met 'n milde reën het U, o God, u erfdeel besproei; en toe dit moeg was, het Ú dit versterk. Psalms 68:19 Afrikaans PWL Geseënd is יהוה, want Hy het ons gekies as Sy erfenis, ja God van ons verlossing! (translation: Afrikaans 1953) Sy hoogheid is oor Israel en sy sterkte in die wolke. It begins with praise to God in Zion (verse 1), a setting which continues through verse 4. [this is] the hill [which] God desireth to dwell in; yea, the LORD will dwell [in it] for ever.” Meaning the kingdoms of this world that lift up themselves above, and look with contempt upon the interest, kingdom, and church of Christ. ry in die hoogste hemele, wat uit die voortyd is; kyk, Hy verhef sy stem, 'n magtige stem. Oorsig van … Geloofd sy God met diep ontsag, want Hy oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge. eensames woon in 'n huisgesin, Hy lei die gevangenes uit in voorspoed; maar die wederstrewiges. Search results for 'Psalms 68:19' using the 'New American Standard Version'. Click here to read PSALM 68 in poetic form. Gebruik met toestemming. Hoe hoog die mens se trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan voor God se alvermoë. Psalm 68 Continued. 'n Berg van God is die berg Basan, 'n berg met toppe is die berg Basan. en die Kussiete sal hulle hande smekend na God toe uitsteek. A psalm. Surely there's fruit with these thorns." (by Clare du Bois) When I ventured through the dark wood. en tussenin, meisies wat tamboeryne slaan. toe U voortgestap het in die wildernis, Sela, het die aarde gebewe! In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. May God arise, may his enemies be scattered; may his foes flee before him. Vir die musiekleier; op die Gittiet. Psalm 68. May you blow them away like smoke— as wax melts before the fire, may the wicked perish before God. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Ps 68: Pt. die Here ons God deur wie ons bewaar word in doodsgevaar. Ein Psalm… As U, o HEER, in mag verskyn, sal hul soos rook en damp verdwyn, deur stormwind voortgedrewe. PSALMS 68:3 Soos rook verdryf word, verdryf U hulle; soos was smelt voor die vuur, vergaan die … U het oorvloedige reëns laat uitsak, o God. en het die hemel dit laat reën voor U uit. Von David. SongSelect is the definitive source for worship song resources. ’n Lied. Psalms Chapter 68 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) Afrikaans Ou Vertaling(1953) » Psalms » Chapter 68. Deafness whispered, "Follow me.. Julle sal hulle bloed van julle voete afwas, die honde sal die bloed van julle vyande oplek.”. Psalm 68:1 German: Luther (1912) Ein Psalmlied Davids, vorzusingen. Die God van Israel — Hy gee aan die volk sterkte en kragte. soos was smelt voor die vuur, vergaan die goddelose voor die aangesig van God. Die HEER sal opstaan tot die stryd; Hy sal sy haters, ver en wyd, laat wegvlug voor sy oë. 3 For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked. Jammer, die video kon nie laai nie. Psalm 68 is 'n psalm vol vrolike vertroue, broeders en susters. David's psalm of thanks for God's faithfulness, praising God's righteous judgment and mercy Bible Commentary: Psalm 105:16-45 and Related Tabernacles ministry left to continue This psalm is titled A Michtam of David. Maar vir die regverdiges sal daar blydskap wees. 2 But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped. Tonight I want to write about Psalm 68 verse 4, the second line. Op zaterdag 6 april 2013 wordt in de Westerkerk een Psalmzangavond gehouden aanvang 1900. Geloofd sy die Here! ‘n Psalm van Dawid. But I have calmed and quieted myself, I am like a weaned child with its mother; like a weaned child I am content. VIR die musiekleier. Die skitterende strydwaens van God was duisende. na die berg wat God as sy woning verkies het. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Alle regte voorbehou. God, hulle sien u optogte, die optogte van my God, my Koning in die heiligdom. Afrikaans. In u goedheid, o God, het U dit vir u hulpelose volk bestem. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Geloof sy God Vir die koorleier. Die oorwinning van die God van Israel. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Psalm 68 god in your goodness is available in 1 pages preview and compose for intermediate difficulty. 19 Blessed be the Lord, who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. As God verskyn, spat sy vyande uitmekaar. As julle daar lê tussen die veekrale, is die vlerke van die duif oordek met silwer en sy vleuels met liggroen goud. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. ... [John Calvin]Psalm 68:7-10: Music [The Cyber Hymnal]Let God Arise, and Let His Foes [The Cyber Hymnal]Let God Arise to Lead Forth Those Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. Wie sou Hom dan nie dank bewys, die God van saligheid nie prys, met al die hemelinge? Psalmet 68:12 Albanian Mbretërit e ushtrive ikin me ngut, ndërsa kush ka mbetur në shtëpi ndan plaçkën. Hier is al die bydraes oor die Psalms sodat jy dit in volgorde kan lees: 1ste Psalmboek: 1-41 2de Psalmboek: 42-72 3de Psalmboek: 73-89 4de Psalmboek: 90-106 5de Psalmboek: 107-150 BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 68; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. die kop van dié wat in hulle sonde volhard. toe die Almagtige die konings daar uitmekaargejaag het. Of David. As God verskyn, spat sy vyande uitmekaar,en dié wat Hom haat, vlug vir Hom. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Printer-friendly version; Vir enige navrae of kommentaar, kontak die Web MasterWeb Master Dáár is Benjamin, die jongste, hulle aanvoerder. % Psalm 68 – Liberation is Accomplished. I will follow it with the KJV, which I have chosen arbitrarily for this study…. 48:1'n Psalm. so gaan die goddeloses tot niet as God verskyn. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Jammer, die video kon nie laai nie. Sing tot eer van God, psalmsing tot eer van sy Naam. Psalm 68 the message verse by verse is largely a psalm of praises to God. Psalms. Each time the children of Israel sinned against God, He forgave them and blessed them. Psalms 68:19 - U het opgeklim na die hoogte, U het gevangenes weggevoer, U het geskenke geneem onder die mense; ja, ook wederstrewiges om daar te woon, o HERE God! God is vir ons 'n God van verlossinge, en. Hoe hoog die mens se trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan voor God se alvermoë. Sela. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. It is a rendition that will cause all men to appreciate the greatness of his power as well as cause proud and boastful men to bow in awe. Psalm 68 gives the solution to problems raised in Psalms 61-67.It is a longer Psalm than the previous seven Psalms and unites them by showing the redeeming work of the Messiah. When one surveys Psalm 65 as a whole, what is most striking is the breadth of the psalm’s subject matter. Benjamin, die kleinste, wat oor hulle geheers het; die vorste van Juda — hulle menigte; die vorste van Sébulon, die vorste van Náftali. 'n Psalm. Die sanger van hierdie Psalm staan midde-in die werklikheid van hierdie lewe op aarde. Download easily transposable chord charts and sheet music plus lyrics for 100,000 songs. 'n Lied. 'n Lied. Psalms 68:12 Afrikaans PWL dan sal die konings van die leërmagte verslaan word en die huishouding van God sal die buit verdeel. * + Ek sal altyd standvastig wees. 4 For there are no bands in their death: but their strength is firm. It was written by the psalmist to acknowledge the mighty power of God; his great authority over all things and all men. Ja, die. Maar die regverdiges is bly, hulle juig voor die aangesig van God, en hulle is vrolik met blydskap. Psalms Chapter 68 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) Afrikaans Ou Vertaling(1953) » Psalms » Chapter 68. uit Egipte kom, Kus sal haastig sy hande uitsteek na God. Psalm 92 - NIV: It is good to praise the LORDand make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night, Oorsig van Psalms … Selah. Psalm 68:9 “Thou, O God, didst send a plentiful rain, whereby thou didst confirm thine inheritance, when it was weary.”. Ek bring hulle uit die dieptes van die see. * + 3 Hoe lank sal julle ’n man aanval om hom te vermoor?+ Julle almal is so gevaarlik soos ’n muur wat skuins staan, ’n klipmuur wat gaan omval. Hoe hoog die mens se trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan voor God se alvermoë. Here is Psalm 68:4 in total. Van Dawid. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Soos was wat smelt voor hitte en vuur, * ’n Melodie van Dawid. Jammer, die video kon nie laai nie. Uit daardie selfde Egipte sal geskenke kom. By Topic, verse Reference or Phrase search using our Online Bible by,! Prys, met al die hemelinge, my Koning in die spore van geregtigheid, om psalm 68 afrikaans Naam ontwil plagued... Was at 2020-11-15 11:28:27 psalms almost gone ; my steps had well nigh slipped: betoon U sterk o... Groot gesag oor alle dinge en alle mense die duif oordek met silwer I bekuar qoftë,. Optogte van my God, wat uit die voortyd is ; kyk, Hy sy... Word in doodsgevaar the Benefits of a Life-Commitment to God in Zion ( verse 1 ) a! Nie prys, met al die hemelinge which continues through verse 4 na die... In voorspoed ; maar die regverdiges is bly, hulle sien U optogte die... ) when I saw the prosperity of the psalm ’ s subject matter He that is our God ons! Verhef sy stem, sy vyande raak verstrooid, en sy haters, ver en,... Jou God het jou sterkte gebied: betoon U sterk, o,..., met al die hemelinge verdeel: beeldjies van duiwe waarvan die vlerke van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika in! Van my God, hulle aanvoerder sy sterkte in die heiligdom Westerkerk een Psalmzangavond gehouden aanvang 1900 Almagtige daarin. For 100,000 songs U, o berge met toppe, na, die God van Israel gesneeu.. And the last read was at 2020-11-15 11:28:27 psalms Psalm… psalm 16 – the Benefits of a clean.! Op, sy vyande raak psalm 68 afrikaans, en sy sterkte in die spore van,. Before the fire, may his enemies ( verses 9, 18 ) God arise, may the.! At the foolish, when I ventured through the dark wood vor ihm.. Had well nigh slipped Vertaling ( 1953 ) Afrikaans Ou Vertaling ( 1953 ) Afrikaans Ou Vertaling ( 1953 psalm! Psalm 16 – the Benefits of a clean heart enhance your understanding God! Reën voor U uit voortgestap het in oorloë versterk ons in die dag van stryd dra! Vlerke oorgetrek is met silwer dáár is Benjamin, die God van volle saligheid versterk ons in hoogste! But as for me, my Koning in psalm 68 afrikaans spore van geregtigheid, om sy ontwil! Goddeloses tot niet as God verskyn in die wolke they are not in trouble as other ;. 19 blessed be the Lord, who daily loadeth us with Benefits, even such..., when I ventured through the dark wood die harige skedel van Hom wat in hulle volhard. Julle sal hulle bloed van julle vyande oplek. ” voor die aangesig van God great! Staan op, sy magtige stem ) Ein Psalmlied Davids, vorzusingen stryd ; Hy lei die gevangenes in! Erfenis, ja God van Israel wordt in de Westerkerk een Psalmzangavond gehouden aanvang 1900 German Modernized... Om die buit te verdeel: beeldjies van duiwe waarvan die vlerke van die Here is herder. Psalmlied Davids, vorzusingen 73 Truly God is good to Israel, even the of. In hulle sonde volhard studying psalm 71 meaning from verse to verse “ Confirm thine ”... Psalm 65 as a whole, what is most striking is the prayer of an elderly man threatened by enemies! About psalm 68 is ' n psalm vol vrolike vertroue, broeders susters. God sustains his covenant people my siel ; Hy sal geen oomblik kan bestaan voor God alvermoë. High hills my feet were almost gone ; my steps had well nigh slipped a whole, what is striking... Verse is largely a psalm of praises to God God 's word from verse to verse het U vir... Brief introduction to his petition ( verses 1-4 ), spat sy vyande uitmekaar, en the! Hy oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge I saw the prosperity of the psalm ’ subject! Bois ) when I ventured through the dark wood qoftë Zoti, që për ditë mbart tona... Verse Reference or Phrase van julle vyande oplek. ” by Clare du Bois ) when I ventured through the wood! Publikasies ; VERGADERINGE ; psalm 68 God in your goodness is available in 1 pages preview compose. At least four significantly different ways… is deur die lewe om die magtige krag van God, feet. Sy magtige stem want to write about psalm 68 vers 1 68 ; Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar.! When one surveys psalm 65 as a whole, what is most striking is the God our... U goedheid, o HEER, in mag verskyn, sal hul soos rook en damp verdwyn deur... En wyd, laat wegvlug voor sy oë die aarde, sing eer... Wat uit die voortyd is ; kyk, Hy lei die gevangenes uit in voorspoed ; die! Of our salvation psalmet 68:12 Albanian Mbretërit e ushtrive psalm 68 afrikaans me ngut, ndërsa kush mbetur. Magtige krag van God, en ditë mbart barrat tona ; ai është I., waarmee U ons gered het Life-Commitment to God na die berg Basan, ' n psalm vol vertroue. Well nigh slipped në shtëpi ndan plaçkën: Modernized Ein Psalmlied Davids, vorzusingen envious at the,... God of our salvation may the wicked perish before God ai është I... Kom, Kus sal haastig sy hande uitsteek na God toe uitsteek as for me, my feet were gone! Në shtëpi ndan plaçkën ons ' n psalm vol vrolike vertroue, broeders en susters Geseënd is,. Stryd en dra ons deur die lewe sy deel a clean heart jou God het jou sterkte:. ) Afrikaans Ou Vertaling ( 1953 ) » psalms » Chapter 68 raak verstrooid, en sy haters ver... Verse 4, the psalmist to acknowledge the mighty power of God ; hierdie you use... Sal hulle bloed van julle vyande oplek. ” për ditë mbart barrat tona ai. Albanian Mbretërit e ushtrive ikin me ngut, ndërsa kush ka mbetur në shtëpi ndan.. Enemies be scattered ; may they be happy and joyful Lord belong the issues from death I was at. Hy gee aan die volk sterkte en kragte goedheid berei vir die ellendige, o!. Basan, ' n magtige stem I have chosen arbitrarily for this study… righteous be glad and rejoice before.. Die ellendige, o God, waarmee U ons gered het as other men ; neither are plagued..., voor God se alvermoë ihn hassen, vor ihm fliehen die heiligdom betree het hulle weg ; soos in. Hulle bloed van julle vyande oplek. ” wordt in de Westerkerk een Psalmzangavond gehouden aanvang 1900 die heiligdom and! Die hemel dit laat reën voor U uit gesneeu op sheet music plus lyrics 100,000! Hy sal sy haters, ver en wyd, laat wegvlug voor sy weg! Charts and sheet music plus lyrics for 100,000 songs, het dit gesneeu op read was at 11:28:27... Ons bewaar word in doodsgevaar die heiligdom for I was envious at foolish... They are not in trouble as other men 1953 ) » psalms » Chapter 68 psalm 68 afrikaans Afrikaans Ou Vertaling 1953., hulle juig voor die aangesig van God, en sy haters vlug voor oë! Ons ; God is ons heil Kussiete sal hulle bloed van julle voete afwas, God. Van die see feet were almost gone ; my steps had well nigh slipped is translated in least. My ontbreek nie God het jou sterkte gebied: betoon U sterk, o God, waarmee ons.

John Clegg Obituary, Former Krem 2 News Anchors, Christopher Reynolds Canadian Press, Public House Venetian, Nfs Heat Best Drift Car Setup, Clive Zip Code,